Make your own free website on Tripod.com

                    לכה תורמל

                ןוסרדנס ינד :םילימ
                 ןוסרדנס ינד :ןחל

             3
        | G7-10 |4 G7-10 | F |
         4
        |4 C Dm Eb F Bb |4 Eb F Eb Bb |
         4
        |4 G7-10 | C7 | Gm | Gm D Gm |

        | Am | Am | Am | Am7 |
        | Cmaj7 | Dm7 | G | Fmaj7 |
        | Cmaj7 | Dm7 | G | Am |
        | Am | Am | Am | Am |
        | Am | Am | Am | Am |

       FASTER

       | C | C | C | C | C | C | Cm | Cm |

                  Ab  Bb   Cm
               ,תויעב ולאכ ונל ויה
                 F  Bb Ab  Eb
                  .עיגנ אל ונבשח
                 Eb   Ab  Bb
              ןוכנ אלה ןוויכל ונעסנ
                 C Gm  Bb
                 .עיתפמ ייד ןפואב
              F Cm   Gm  Ab
             םיכרדהו םירושימה לכ ןיב
                 Bb Cm  Eb Cm
                 .ע-ווגל היה רשפא
               Eb        Db
            ונעדי אל יכ הווקת אלל םינש
             F Fsus4 F
                 .עוסנל יאדכ ךיא

                        Bmaj7
                      ...ךא

                      :ןומזפ
              C7  Gm   Bb   Eb
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
              C7  Gm   Bb   Eb
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
           Cm7  F  Cm7  Ebmaj7 Abmaj7
             .לכה תורמל ונעגה תאז לכב

 | C | Gm F Bb | Ab Eb | Cm Gm Ab Eb |
                  2
 | C C4 C | Eb Bb Fm | Fm Ebmaj7 |4 Ab Gm | C |

                      :ןומזפ
              C7  Gm   Bb   Eb
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
              C7  Gm   Bb   Eb
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
             Fm  Cm7  Ebmaj7 Abmaj7
             .לכה תורמל ונעגה תאז לכב

              | Fm | Fm | Fm | Fm |

     | Cm Bb | F Ab | Bb Ab | Dbmaj7 Ab Gm |
             7
     | Cm Bb | F Ab |8 Db Ab |
     3            5
     |4 Dbmaj7 | Ab9 | Dbmaj7 |8 Ab9 |

                      :ןומזפ
              C7  Gm   Bb   Eb
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
              C7  Gm   Bb   Eb
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
           Gm9/F F9  Cm7  Ebmaj7 Abmaj7
          ,לכ  ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
                   F9 Gm9/F F9
                  ,לכ ,לכ  ,לכ
                    Eb6   Ebmaj7
                      ...לכ

                        Bb
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
            (לכה תורמל ונעגה תאז לכב)
                        Bb
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
            (לכה תורמל ונעגה תאז לכב)
                        Bb
             .לכה תורמל ונעגה תאז לכב

     | Cm | Cm Dm | Cm Dm | Cm Dm |
     | Cm | Cm Dm | Cm Dm | Cm Dm |
     | Cm7 | Cm7 | Cm7 | Cm7 |
     | Cm7 | Cm7 | Cm7 | Cm7 |
     | Cm7 | Cm7 | Cm7 | Cm7 |
     | Cm7 | Cm7 | Cm7 | Cm7 |
     | Cm9 | Cm9 | Cm9 |
     12             6
     |8 Cm7 F Cm F | Cm F6 Cm F4 |8 Cm-6 F9 |

      4
      |4 F | F Cm Bb | F | F Cm Bb |
      | F | F Cm Bb |
      12
      |8 F Cm F Cm | F Cm F Cm | F Cm F Cm |

          4
          |4 F11 | F7-5 F7 | Cm7 | Cm7 |

           | Cm7 | Cm7 | Cm7 | Cm7 |
           | Cm7 | Cm7 | Cm7 | Cm7 |
           | Cm | Cm Dm | Cm | Cm Dm |
           | Cm | Cm Dm | Cm | Cm Dm |

          | Abmaj7 | Ebmaj7 | Cm | F11 |
          | Abmaj7 | Ebmaj7 | Cm | C |

                      :ןומזפ
              C7  Gm   Bb   Eb
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
              C7  Gm   Bb   Eb
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב
                Cm7  Ebmaj7 Abmaj7
             ,לכה תורמל ונעגה תאז לכב

          | F Gm | F Gm | F Gm | F Gm |
          | Cm | Cm Dm | Cm Dm | Cm Dm |
          | Cm | Cm Dm | Cm Dm | Cm Dm |

                  Ab  Bb   Cm
               ,תויעב ולאכ ונל ויה
                 F  Bb Ab  Eb
                  .עיגנ אל ונבשח

         (.םעפ דוע הז תא תושעל הצור ינא)