Make your own free website on Tripod.com

                   ןקדזמ דלי

    ןוסרדנס ינד :ןחל קי'צראלוא ןולא :םילימ

                | Am F | Am F |
                | Am F | Am F |

                    :ןומזפ
                   F   Am
                  ,ןקדזמ דלי
                   F    Am
                  ,לקלקתמ דלי
                Em     Dm
               פיצנירפה תא דמול
               Am    Dm
              .לפונ אוהש ירחא קר

                   F    Am
                 ,בוט אל רבדמ
                   F   Am
                  ,בוזעת ,דלי
                  Em    Dm
               ול םירמואש המ הז
                Am     Dm
               .בוחרב לפונ אוהשכ

           C G   F  Dm   Am
         ,םיירהצב םייתשב תררועתה םויה
         Am   Em    Dm    F
       .םייניעב ךשוח הזיא ,העשה המ תיאר
              C  G  F  Dm  Am
             ,ןבצעתמ אבאש תושעל המ
            Am   Em Dm    F
           .ןתחתהל רומא הנשה רבכ התא

                    :ןומזפ
                 ...ןקדזמ דלי

           ,רקובה ביבא לתל תכלהו תמק
        .רקויב ךכ לכ םילועש םישנא תיאר
            ,דמולמ דלי לש ריחמה המ
      .דחא ףא ומכ שיגרמו ,תויחל הצור אלש

                  ,ןקדזמ דלי
                 ,טמולפיד דלי
                  ,הברה רבדמ
                .טעמ הז ונליבשב

                 ,הטימב ול רג
               ,םומיח רונת קילדמ
                  רזומ הז המכ
                .םומעישמ םייחשכ

       | Am Dm | F G C | F Dm | Em Am |
       | Am Dm | F G C | F Dm | Em Am |

                  ,הרקי אמיא
                  ,ןקדזמ דלי
                 הברה בוצע הז
              .ןבה תא ךל םיוולמשכ
                 ,דצב יתוא יחק
                 ,דבל יתא ירבד
                תונבל הצור ינא
               .דברמה לע תויבוק

                   F    Am
                 ...הנכסמ אמיא

                | Am F | Am F |
                | Am F | Am F |
                | Am F | Am ||