Make your own free website on Tripod.com

                  הלילבו םויב

 לנוק הסילו ןוסרדנס ינד:ןחל ןוסרדנס ינד :םילימ

               | F | C | F | C |
               | F | C | F | C |

                    F    Cm7
                  הלילבו םויב
                B    Bb   Cm7
                 ,םויא בצמב ינא
                   F     C
                 ,הלעמל ךל הכחמ
                C Gm  Dm7 Eb
               .ן--ושיל ילב םדרנ

                 ,תנפלטמ אל תא
                ןוצר הלגמ אל תא
                ,תלעות יל איבהל
                  .ןוסא עונמל

                     :ןומזפ
                        Cm7
              ,לומתא אובל תיצר אל
               Gm7 Gm     Dm7
              .םיניינע ךל שיש תרמא
                   Bb     Cm7
                יב תעגופ תאש הז
                 G7 Dm7  F
               .םייח ילעב רעצ הז

                  ,תלדב יתקפד
               .תאצמנ אל תאש תינע
                 ,תרכוז חטב תא
                  .טרסל ונעבק

                  ,תרדוסמ הדלי
               .בוט ךל היהיש תישע
                 ,תרווכב שבד שי
                .בקעי תא ךל שיו

                     :ןומזפ
               םולחל רשפא ןמז המכ
               .תוארל קר תעגל אלו
                ,טקש ךלש ןופצמה
                 .תוכמ ךלוה ילש

             | Cm7 | F | Cm7 | Bb |
           | C | F | Eb Dm7 | Gm C |
             | Cm7 | F | Cm7 | Bb |
           | C | F | Eb Dm7 | Gm C |

                     :ןומזפ
             ...לומתא אובל תיצר אל

                  הלילבו םויב
                 ,םויא בצמב ינא
                 ,הלעמל ךל הכחמ
                .ןושיל ילב םדרנ

                 ,תנפלטמ אל תא
                ןוצר הלגמ אל תא
                ,תלעות יל איבהל
                  .ןוסא עונמל

               | Eb Dm7 | Gm C ||