Make your own free website on Tripod.com

                   תלוכמה ריש

             ןוסרדנס ינד :ןחלו םילימ

      | Em Em4 | Em Em4 | Em Em4 | Em Em4 |
      | Em Em4 | Em Em4 | Em Em4 | Em Em4 |

                     Am7
                 ,התוא רכוז ינא
               Em D    Am7
             .תלוכ-מהמ התוא רכוז ינא
                     Am7
                 ,התוא רכוז ינא
             Em  D     Am7
           .תלוס םש הנוק התוא רכוז ינא
                    Cadd9
             הל קיזחהל יל הנתנ איהו
                      Em D
                    ובמרקה תא
                    Cadd9
             ...ובקב ינממ השקיב םגו
                    Em   D
                  .ופמט לש םיק

                     Am7
                 ,התוא רכוז ינא
               Em D    Am7
             .תלוכ-מהמ התוא רכוז ינא
                     Am7
                 ,התוא רכוז ינא
             Em  D     Am7
           .תלוס םש הנוק התוא רכוז ינא
                     Cadd9
              םש הנוק התוא רכוז ינא
                      Em D
                    ,למיק םחל
                     Cadd9
             ...מ ןמזמ התוא רכוז ינא
                     Em  D
               .למיג ...למיג התיכ                     :ןומזפ
            D            Em
        ימ וי ביג לייא דנא ינאמ הד ימ ביג
         Em  B7       Bbmaj7 F
        תלוכמל רוזחתו שיבכה תא רובת )ט(רה
             F  D       Em
            היילע טלוקו ל"הצ ילג טלוק
                       Bbmaj7
                (םיאב רבכ( היסורמ
                    Cmaj7 Bmaj7
                   .והירמש רפכ

      | Em Em4 | Em Em4 | Em Em4 | Em Em4 |

                 ,התוא רכוז ינא
             .תלוכמהמ התוא רכוז ינא
                 ,התוא רכוז ינא
           .תלוגנרת ומכ ףאו הפ הל היה
              תבהוא איהש הרמא איהו
                    ,תונירדנמ
             לש תופילקה תא תלכוא םגו
               .תוניט ...תוניטנמלק

                     :ןומזפ
             הז האמח ןתו תנמש דוע ןת
             .התיבה ךל זא ףסכ ךל ןיא
            הנש תדלונ םא השוע תייה המ
            ??תלוכמה תא ואיצמהש ינפל

           Em4   Em   Em4  Em
         .תלוגנרת םש הנוקו תלוכמל תכלוה
           Em4   Em   Em4  Em
         .תלוגנרת םש הנוקו תלוכמל תכלוהו
           Em4   Em   Em4  Em
         .תלוגנרת םש הנוקו תלוכמל תכלוהו
           Em4   Em   Em4  Em
        ...תלוגנרת םש הנוקו תלוכמל תכלוהו

                 ,התוא רכוז ינא
             .תלוכמהמ התוא רכוז ינא
                 ,התוא רכוז ינא
           .תלוס םש הנוק התוא רכוז ינא
              םש הנוק התוא רכוז ינא
                    ,למיק םחל
             ...מ ןמזמ התוא רכוז ינא
               .למיג ...למיג התיכ

                     :ןומזפ
                ...ינאמ הד ימ ביג

      | Em Em4 | Em Em4 | Em Em4 | Em Em4 |

          Em4 Em Em4   Em    D Am7
               ...תלוכמהמ ...ווווא
        Em4 Em Em4   Em      D Am7
            ...תלוס םש הנוק ...ההההנ
          Em4 Em Em4   Em    D Am7
               ...תלוכמהמ ...ווווא
        Em4 Em Em4   Em      D Am7
            ...תלוס םש הנוק ...ההההנ

              | Am7 | D | Em | Em |
              | Am7 | D | Em | Em |
              | Am7 | D | Em | Em |
              | Am7 | D | Em | Em |

          Em4 Em Em4   Em    D Am7
               ...תלוכמהמ ...ווווא
        Em4 Em Em4   Em      D Am7
            ...תלוס םש הנוק ...ההההנ

          רתוימו בוצע ,??? ול בשוי ךכו
         .קספה אלל ויניעמ תוגלוז תועמדהו
           Em    Dadd9   Am7
     .קספה אלל ,קספה אלל ,קספה אלל ,קספה אלל
          Em     Dadd9   Am7
   .קסע אל הז ,קסע אל הז ,קסע אל הז ,קסע אל הז
             Em     Dadd9  Am7
       .תסעולו ,תסעול איה ,תסעולו ,תסעולו
         Em     Dadd9    Am7
 ,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז
         Em     Dadd9    Am7
 ,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז ,ףסוי אל הז
            Em    Dadd9  Am7
           !הז והזו ,הז והזו ,הז והזו

                     | E ||